Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie na przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełzycach w ramach umowy zlecenia

OGŁOSZENIE (prowadzone w trybie rozeznania cen rynkowych ) Na przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w ramach umowy zlecenia I. ZAMAWIAJĄCY : OŚRODEK POMOCY SPOŁECZN

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217 tekst jednolity), ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i...