Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków na stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze przypominamy, że od dnia 1 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października...